Om os

Om os

Jytte Mielcke

Jytte er Cand. psych. og klinisk psykolog med specialistuddannelse i såvel børnepsykologi, psykoterapi og supervision. Hun er uddannet legeterapeut og supervisor (RPT-S) i USA.


Efter 20 år i kommuner og amtskommuner har Jytte Mielcke fungeret som privat praktiserende psykolog siden år 2000. Med erfaringer fra børnepsykiatri, pædiatri, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og som leder af Ringkøbing Amts Børnerådgivningscenter, har Jytte Mielcke udviklet sine specialer gennem årene. Hun har i mange år været sagkyndig dommer ved landsretterne og pædagogisk psykologisk konsulent i Børne- og Ungeudvalgene i kommuner. Desuden har hun fungeret som censor for specialestuderende på psykologistudiet i univerisitetsregi og bidraget til at etablere en børneklinik ved Aalborg Universitet. 

Jytte Mielcke har i en årrække deltaget i en supervisionsgruppe for erfarne supervisorer under DSPBU - "Dansk Selskab for Psykoanalytisk Børne- og Ungdomspsykoterapi.", under supervision af Tavistock i London. 


Jytte Mielcke er medlem af en international studiegruppe af legeterapeuter, der hvert år efteruddannes en uge i England. Hun deltager årligt i konferencer i USA som medlem af den amerikanske forening for legeterapi, APT - "Association for Play Therapy."

Jytte Mielcke har i mange år afholdt kurser for Dansk Psykologforening i legeobservation og -terapi. Disse kurser afholdes nu i eget regi i Danmark samt i udlandet. Uddannelsen i legeterapi omfatter 4 moduler, der forløber over et år. 


Udover specialerne legeobservation og -terapi, tilbyder Jytte Mielcke også voksen- og parterapi samt kliniske børne- og unge undersøgelser, og varetager også krisebehandling af læger for lægeforeningen.


I forhold til professionelle yder Jytte Mielcke individuel supervision i børne- og voksensager i forbindelse med udredning og behandling og generelle psykologiske problemstillinger. Jytte Mielcke tilbyder også egenterapi og gruppesupervision til psykologer, læger og andre faggrupper.

Lisbeth Kongsgaard

Lisbeth er Cand. psych. og uddannet fra Århus Universitet i 2010 og autoriseret af Psykolognævnet i 2016.

 

Lisbeth Kongsgaard har fra 2011 til 2017 haft hovedbeskæftigelse ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Herning, hvor hun har en bred erfaring med udredning og behandling af skole- og småbørn i alderen 3-13 år med forskellige børnepsykiatriske problemstillinger. Herunder angst, depression, OCD, autismespektrumforstyrrelser, ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, adfærdsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser eller sociale funktionsvanskeligheder mm.

Lisbeth Kongsgaard har her varetaget en bred vifte af opgaver såsom psykologisk testning og udredning, rapportering, formidling, rådgivning og vejledning til børn, forældre og fagpersoner, samt psykologisk behandling af børn.

 

I 2013 var Lisbeth Kongsgaard imidlertid ansat som praksiskandidat i privat praksis hos Jytte Mielcke, hvorefter hun i 2014 til 2016 fortsatte sit arbejde her i en deltidsstilling ved siden af sin ansættelse ved Børne- og Ungdomspsykiatrien.

I 2017 besluttede Lisbeth imidlertid at opsige sin faste stilling ved børne- og Ungdomspsykiatrien, så hun kunne fordybe sig i det terapeutiske arbejde, herunder bl.a. legeterapi, som hun har specialiseret sig særligt i, både igennem det efterhånden mangeårige samarbejde med Jytte Mielcke samt via en 2-årig specialiseringsuddannelse i psykodynamisk legeterapi og psykoterapi med børn og unge. Derfor startede hun i 2018 i en fast ansættelse ved psykologpraksis Jytte Mielcke, hvorefter hun pr. 1. januar 2020 indtrådte i klinikfællesskab med Jytte Mielcke. Samtidig har Lisbeth Kongsgaard indgået selvstændig overenskomst med Sygesikringen, hvilket betyder, at hun nu kan tilbyde behandling af klienter med henvisning fra egen læge.

 

Lisbeth Kongsgaard har med sit mangeårige virke i privatpraksis en bred erfaring med behandling af både børn, unge og voksne med forskellige psykologiske problemstillinger.

Udover specialerne legeobservation og – terapi, tilbyder Lisbeth Kongsgaard også voksen- og parterapi, forældrerådgivning samt kliniske børne- og unge psykologiske undersøgelser. Hun har desuden erfaring med supervision, rådgivning og vejledning til fagpersoner.

 

Lisbeths teoretiske og praktiske referenceramme er primært den psykodynamiske, relationelle og klientcentrerede tilgang. Fokus er hermed primært på relationer og forståelse af symptomer og adfærd igennem tidligere relationelle erfaringer og tilknytningsobjekter.

 

Lisbeth Kongsgaard er for nuværende på vej imod specialisering indenfor klinisk børnepsykologi.

Line Vagner Ankersø

Line er Cand. psych. og varetager siden 2018 psykologiske undersøgelsesopgaver, behandling af unge og voksne samt legeterapi med børn. Hertil kommer rådgivning og supervision i forhold til barnets primære voksne samt samarbejde med barnets øvrige netværk. Lines teoretiske og praktiske referenceramme er ligeledes den psykodynamiske, relationelle og klientcentrerede tilgang.

Hanne Marcussen Sloth

Hanne er klinikkens sekretær. Hun er "blæksprutte", og det er hende, du møder når du besøger klinikken, når du ringer eller sender en mail. Hun vil kunne hjælpe dig med eventuelle spørgsmål.
Hanne har styr på kalenderen, hvis du ønsker at træffe eller ændre aftaler. Ønsker du at booke tid til konsultation, undervisning, undersøgelse, supervision eller legeterapi er du meget velkommen til at henvende dig til hende for yderligere informationer.