Om os

Om os

Lisbeth Kongsgaard

Lisbeth er Cand. psych. og uddannet fra Århus Universitet i 2010 og autoriseret af Psykolognævnet i 2016.

 

Lisbeth Kongsgaard har fra 2011 til 2017 haft hovedbeskæftigelse ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Herning, hvor hun har en bred erfaring med udredning og behandling af skole- og småbørn i alderen 3-13 år med forskellige børnepsykiatriske problemstillinger. Herunder angst, depression, OCD, autismespektrumforstyrrelser, ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, adfærdsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser eller sociale funktionsvanskeligheder mm.

Lisbeth Kongsgaard har her varetaget en bred vifte af opgaver såsom psykologisk testning og udredning, rapportering, formidling, rådgivning og vejledning til børn, forældre og fagpersoner, samt psykologisk behandling af børn.

 

I 2013 var Lisbeth Kongsgaard imidlertid ansat som praksiskandidat i privat praksis hos Jytte Mielcke, hvorefter hun i 2014 til 2016 fortsatte sit arbejde her i en deltidsstilling ved siden af sin ansættelse ved Børne- og Ungdomspsykiatrien.

I 2017 besluttede Lisbeth imidlertid at opsige sin faste stilling ved børne- og Ungdomspsykiatrien, så hun kunne fordybe sig i det terapeutiske arbejde, herunder bl.a. legeterapi, som hun har specialiseret sig særligt i, både igennem det efterhånden mangeårige samarbejde med Jytte Mielcke samt via en 2-årig specialiseringsuddannelse i psykodynamisk legeterapi og psykoterapi med børn og unge. Derfor startede hun i 2018 i en fast ansættelse ved psykologpraksis Jytte Mielcke, hvorefter hun pr. 1. januar 2020 indtrådte i klinikfællesskab med Jytte Mielcke. Samtidig har Lisbeth Kongsgaard indgået selvstændig overenskomst med Sygesikringen, hvilket betyder, at hun nu kan tilbyde behandling af klienter med henvisning fra egen læge.

 

Lisbeth Kongsgaard har med sit mangeårige virke i privatpraksis en bred erfaring med behandling af både børn, unge og voksne med forskellige psykologiske problemstillinger.

Udover specialerne legeobservation og – terapi, tilbyder Lisbeth Kongsgaard også voksen- og parterapi, forældrerådgivning samt kliniske børne- og unge psykologiske undersøgelser. Hun har desuden erfaring med supervision, rådgivning og vejledning til fagpersoner.

 

Lisbeths teoretiske og praktiske referenceramme er primært den psykodynamiske, relationelle og klientcentrerede tilgang. Fokus er hermed primært på relationer og forståelse af symptomer og adfærd igennem tidligere relationelle erfaringer og tilknytningsobjekter.

 

Lisbeth Kongsgaard er for nuværende på vej imod specialisering indenfor klinisk børnepsykologi.

Camilla Sønderbæk Hald

Camilla er Cand. psych. og uddannet fra Århus Universitet i 2012 og autoriseret af Psykolognævnet i 2018.

 

Camilla Sønderbæk har fra 2012-2016 været ansat som intern psykolog på en specialskole for børn og unge med udviklingsforstyrrelser, som ADHD og autismespektrum forstyrrelser. Dette i Randers kommune. Herfra fik Camilla Sønderbæk en bred erfaring med test- og udredning, rapportering, formidling, rådgivning og supervision af fagpersonale samt behandlingsopgaver.

 

Fra 2016-2019 var Camilla Sønderbæk ansat ved Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Aarhus kommune, som har speciale i børn og unge med udviklingsforstyrrelser. Her varetog Camilla Sønderbæk en bred vifte af forskelligartede opgaver, bla. familierådgivning, kurser til pårørende eller fagprofessionelle i forhold til diagnoser, stress og belastning, supervision af fagpersonale, samtaler med og behandling af børn og unge og deres forældre. Yderligere varetog Camilla specialist rådgivning omkring børn og unge med udviklingsforstyrrelser for Den Nationale Videns og Specialrådgivningsinstitution (VISO). Således har Camilla Sønderbæk haft rådgivningssager i mange kommuner landet rundt, og rådgivet store tværfaglige netværk.

 

I 2019-2020 var Camilla Sønderbæk ansat i Børne og Familiehusene i Holstebro Kommune, og var her tilknytte spæd-og småbørnsafdelingen. Yderligere var Camilla Sønderbæk  en del af ”den intensive spæde indsats”. Dette indebar opgaver som forældrekompetenceundersøgelser, psykologiske undersøgelser, observation, rapportering og formidling. Yderligere varetog Camilla Sønderbæk familierådgivning og behandling og endelig supervision af fagpersonale.

 

I 2020 påbegyndte Camilla Sønderbæk en deltidsstilling ved VIA University College, som adjunkt og underviser i psykologi.

 

Ved siden af denne deltidsstilling blev Camilla Sønderbæk i 2021 ansat af Jytte Mielcke til at varetage legeterapeutisk behandling og psykoterapi. I sommeren 2022 startede Camilla Sønderbæk op som selvstændig psykolog, med tilknytning til Jytte Mielcke og Lisbeth Kongsgaards klinik. Med sit virke i privatpraksis fik Camilla Sønderbæk en bredere erfaring med behandling af både børn, unge og voksne med forskellige psykologiske problemstillinger.

 

I Januar 2023 indgik Camilla Sønderbæk en aftale med Jytte Mielcke om at overtage hendes halvpart i klinikken og samtidig indgik hun aftale med Lisbeth Kongsgaard om en samarbejdsaftale. Camilla har yderligere fået ydernummer pr. 1.1.2023 og tager derfor nu mod henvisninger fra sygesikringen.

 

Udover specialerne legeobservation og – terapi, tilbyder Camilla Sønderbæk også voksen- og parterapi, forældrerådgivning samt udvalgte psykologiske undersøgelser. Hun har desuden erfaring med supervision, rådgivning og vejledning til fagpersoner.

 

Camilla Sønderbæks teoretiske og praktiske referenceramme er primært den psykodynamiske, relationelle og klientcentrerede tilgang. Fokus er hermed primært på relationer og forståelse af symptomer og adfærd igennem tidligere erfaringer.

Jytte Mielcke

Jytte er Cand. psych. og klinisk psykolog med specialistuddannelse i såvel børnepsykologi, psykoterapi og supervision. Hun er uddannet legeterapeut og supervisor (RPT-S) i USA.


Efter 20 år i kommuner og amtskommuner har Jytte Mielcke fungeret som privat praktiserende psykolog siden år 2000. Med erfaringer fra børnepsykiatri, pædiatri, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og som leder af Ringkøbing Amts Børnerådgivningscenter, har Jytte Mielcke udviklet sine specialer gennem årene. Hun har i mange år været sagkyndig dommer ved landsretterne og pædagogisk psykologisk konsulent i Børne- og Ungeudvalgene i kommuner. Desuden har hun fungeret som censor for specialestuderende på psykologistudiet i univerisitetsregi og bidraget til at etablere en børneklinik ved Aalborg Universitet. 

Jytte Mielcke har i en årrække deltaget i en supervisionsgruppe for erfarne supervisorer under DSPBU - "Dansk Selskab for Psykoanalytisk Børne- og Ungdomspsykoterapi.", under supervision af Tavistock i London. 


Jytte Mielcke er medlem af en international studiegruppe af legeterapeuter, der hvert år efteruddannes en uge i England. Hun deltager årligt i konferencer i USA som medlem af den amerikanske forening for legeterapi, APT - "Association for Play Therapy."

Jytte Mielcke har i mange år afholdt kurser for Dansk Psykologforening i legeobservation og -terapi. Disse kurser afholdes nu i eget regi i Danmark samt i udlandet. Uddannelsen i legeterapi omfatter 4 moduler, der forløber over et år. 


Udover specialerne legeobservation og -terapi, tilbyder Jytte Mielcke også voksen- og parterapi samt kliniske børne- og unge undersøgelser, og varetager også krisebehandling af læger for lægeforeningen.


I forhold til professionelle yder Jytte Mielcke individuel supervision i børne- og voksensager i forbindelse med udredning og behandling og generelle psykologiske problemstillinger. Jytte Mielcke tilbyder også egenterapi og gruppesupervision til psykologer, læger og andre faggrupper.

Hanne Marcussen Sloth

Hanne er klinikkens sekretær. Hun er "blæksprutte", og det er hende, du møder når du besøger klinikken, når du ringer eller sender en mail. Hun vil kunne hjælpe dig med eventuelle spørgsmål.
Hanne har styr på kalenderen, hvis du ønsker at træffe eller ændre aftaler. Ønsker du at booke tid til konsultation, undervisning, undersøgelse, supervision eller legeterapi er du meget velkommen til at henvende dig til hende for yderligere informationer.