Ferie

                               

Ferie


Klinkken holder sommerferie fra den 12. juli 2021 - 2. august 2021

Se nedenstående for mere info omkring ferie. 

Psykologer

Jytte Mielcke holder sommerferie fra den 21. juni 21 - 2. august 21

Lisbeth Kongsgaard holder sommerferie fra den 2. juli 21 - 2. august 21
Anna Sofie Slot holder sommerferie fra den 2. juli 21 - 2. august 21
Sekretær 
Hanne Marcussen Sloth holder sommerferie fra den 12. juli - 8. august 21