Hjem

Lisbeth Kongsgaard

Klinisk psykolog

Cand. Psych. aut. 

Camilla Sønderbæk

Klinisk psykolog
Cand. Psych. aut.


Klinikfællesskab


”Psykologpraksis Mielcke, Kongsgaard & Sønderbæk” danner rammen om et klinikfællesskab, der udspringer af den psykologpraksis, som i 2000 blev etableret af Jytte Mielcke under betegnelsen ”Psykologpraksis Jytte Mielcke”.

  

Fra 1. januar 2023 har Jytte Mielcke, efter 23 år, valgt at overdrage sin del af klinikken til Camilla Sønderbæk Hald, der igennem et par år har været ansat i klinikken.
Camilla Sønderbæk Hald overtager derfor klinikfællesskabet med Lisbeth Kongsgaard Sloth, som trådte ind i klinikfællesskabet den 1. januar 2020.

 

Jytte Mielcke fortsætter sine igangværende behandlinger, og påtager sig ikke nye klientforløb.

Jytte Mielcke vil, i eget regi, fortsat varetage supervisionsopgaver samt undervisning af psykologer med henblik på videreuddannelse.

 

Klinikfællesskabet er organiseret som en samarbejdspraksis mellem selvstændige psykologer, som tilbyder behandling til klienter med henvisning fra egen læge. De er desuden medlemmer af Dansk Psykologforening og underlagt de fælles etikregler, der gælder for psykologer.


Klinikken tilbyder:


 • Individuel terapi til børn, unge og voksne
 • Par- og familieterapi
 • Legeterapi
 • Videokonsultation over sikker forbindelse
 • Voksen-barn legeterapi/Filial terapi
 • Supervision individuelt og i gruppe
 • Børnepsykologiske undersøgelser
 • Tilknytningsundersøgelser
 • Undervisning i legeterapi
 • Foredrag og kurser

Psykodynamisk terapi og

Legeterapi


I psykodynamisk terapi er det mellemmenneskelige møde og den terapeutiske relation det centrale omdrejningspunkt for psykisk forandring. I mødet med terapeuten åbnes mulighed for at opnå indsigt i og bearbejde bevidst og ubevidst psykisk materiale. I psykoterapien sætter vi først og fremmest fokus på at "finde og forstå" det enkelte menneske - ikke at "forme og forandre."


Legeterapi er en kommunikationsproces, hvori der foregår et intensivt samspil mellem barn og terapeut. Kommunikationen finder sted gennem leg på såvel symbolsk, sprogligt, kropsligt og motorisk plan. I legeterapien præsenterer barnet i sin omgang med legetøjet det, der har gjort mest indtryk på dem på et bevidst og ubevidst plan. Barnet kan her give udtryk for de følelsesmæssige konflikter, som det bærer på og som bremser dets personligheds- og sociale udvikling. I legeterapien udvikler barnet sig og lærer at mestre og arbejde med det, der er lystbetonet samt det, der er svært, ubegribeligt og konfliktfyldt. Legeterapi handler ikke primært om behovstilfredsstillelse, men om at hjælpe barnet til at opnå større indsigt i sig selv og deres omverden, herunder de eksisterende muligheder og begrænsninger. Herved støttes barnet samtidig i at udvikle mere hensigtsmæssige reaktions- og mestringsstrategier. 

Institut for Legeterapi


Jytte Mielcke har siden 2000 drevet psykologpraksis på samme adresse og varetager en lang række specialfunktioner indenfor den kliniske psykologi. I alle årene har Jytte Mielcke undervist postgraduat i Danmark og i udlandet. Denne aktivitet er gennem årene vokset i omfang, og i 2017 har Jytte Mielcke grundlagt "Institut for Legeterapi" med varierede undervisningstilbud.

Grundkurser i Legeterapi 2024:

 • Modul I:  29. og 30. januar 2024
 • Modul II:  29. og 30. april 2024
 • Modul III: 23 og 24. september 2024
 • Modul IV: 25. og 26. november 2024


Grundkurser i Legeterapi 2025:

 • Modul I:  27. og 28. januar 2025
 • Modul II: 24. og 25. marts  2025
 • Modul III: 29. og 30. september 2025
 • Modul IV: 24. og 25. november 2025


For yderligere information omkring kurserne, tryk  her