Hjem


Psykologpraksis

Mielcke & Kongsgaard

Den Røde Plads 10,2

7500 Holstebro

psykologpraksis@mielckeogkongsgaard.dk

 * 96 10 72 32

Psykologpraksis Mielcke & KongsgaardCOVID-19 HENSYN I FBM. MED KONSULTATION HOS PSYKOLOGPRAKSIS MIELCKE & KONGSGAARD


For dig, der kommer til samtale i klinikken, vil det, pga. de særlige sundhedsmæssige foranstaltninger, ikke være den sædvanlige klinik, du møder.                I praksis betyder det, at venteværelset ikke kan benyttes, som du er vant til.

 

For at dette nye tiltag i praksis kan fungere til alles tilfredshed, anmoder vi derfor om at:

 

 • Du først kommer op til klinikken på tidspunktet for aftalen – vent gerne udenfor eller i bilen.
 • At du bærer mundbind, når du træder ind på hotellet, da det er en offentligt rum og beholder det på, indtil du er inde i konsultationsrummet.
  Det vil sige at du skal benytte mundbind i venteværelset.
 • Hvis der er mere end 2 personer i venteværelset, henstiller vi til, at du venter på gangen, hvor vi henter dig.
 • Toiletterne vil ikke være aflåst, men vi opfordrer til begrænset brug heraf.
 • Medbring selv drikkevarer i tilfælde af behov.
 • Der står håndsprit i forgangen ind til venteværelset, hvilket du bedes benytte.

 

Du kan selvfølgelig forvente, at vi som behandlere ligeledes tager de nødvendige forbehold.

 

Legeterapi

Hvad angår legeterapierne, vil det også betyde ændringer i anvendelse af bl.a. materialer mm. I de tilfælde, det skønnes relevant, og hvor legematerialer udgør en stor del af barnets udtryksmåde og bearbejdning, vil der til det enkelte barn være sørget for en kasse, med særligt udvalgt materiale og legetøj,  som kun jeres barn bruger.
Det kan være en god idé at forberede barnet på, at tingene vil være lidt anderledes, inden det møder i klinikken.
Her vil vi også bede barnet benytte håndsprit både før og efter sessionen.

 

Symptomer på COVID-19

Har du selv lette symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, og hos nogle ledsaget af symptomer fra næsen),            så gælder samme praksis som ved egen læge.

Mød ikke op i klinikken, men ring på 96 107232 eller skriv en mail på psykologpraksis@mielckeogkongsgaard.dk

 

Lisbeth Kongsgaard

Klinisk psykolog, Cand. psych. aut. 

Jytte Mielcke

Klinisk psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi & børnepsykologi


Nyt Klinikfællesskab


Fra 1. januar 2020 er Lisbeth Kongsgaard blevet tildelt ydernummer og har indgået selvstændig overenskomst med Sygesikringen. Samtidig er Lisbeth Kongsgaard indtrådt i klinikfællesskab med Jytte Mielcke.


Klinikfællesskabet kommer ikke til at ændre på indholdet og formen i den måde, hvorpå opgaveløsningen hidtil er foregået. Den vigtigste og mest positive forandring, vil være, at vi nu bliver i stand til, i langt højere grad end tidligere, at kunne modtage og imødekomme behovet for behandling i forhold til henviste over Sygesikringen. I fremtiden vil det betyde, at ventetiden og ventelisten for behandling vil blive langt kortere.


Klinikken tilbyder fortsat:


 • Individuel terapi til børn, unge og voksne
 • Par- og familieterapi
 • Legeterapi
 • Voksen-barn legeterapi/Filial terapi
 • Supervision individuelt og i gruppe
 • Børnepsykologiske undersøgelser
 • Tilknytningsundersøgelser
 • Undervisning i legeterapi
 • Foredrag og kurser

Psykodynamisk terapi og

Legeterapi


I psykodynamisk terapi er det mellemmenneskelige møde og den terapeutiske relation det centrale omdrejningspunkt for psykisk forandring. I mødet med terapeuten åbnes mulighed for at opnå indsigt i og bearbejde bevidst og ubevidst psykisk materiale. I psykoterapien sætter vi først og fremmest fokus på at "finde og forstå" det enkelte menneske - ikke at "forme og forandre."


Legeterapi er en kommunikationsproces, hvori der foregår et intensivt samspil mellem barn og terapeut. Kommunikationen finder sted gennem leg på såvel symbolsk, sprogligt, kropsligt og motorisk plan. I legeterapien præsenterer barnet i sin omgang med legetøjet det, der har gjort mest indtryk på dem på et bevidst og ubevidst plan. Barnet kan her give udtryk for de følelsesmæssige konflikter, som det bærer på og som bremser dets personligheds- og sociale udvikling. I legeterapien udvikler barnet sig og lærer at mestre og arbejde med det, der er lystbetonet samt det, der er svært, ubegribeligt og konfliktfyldt. Legeterapi handler ikke primært om behovstilfredsstillelse, men om at hjælpe barnet til at opnå større indsigt i sig selv og deres omverden, herunder de eksisterende muligheder og begrænsninger. Herved støttes barnet samtidig i at udvikle mere hensigtsmæssige reaktions- og mestringsstrategier. 

Hanne Marcussen Sloth er klinikkens sekretær. Hun er "blæksprutte", og det er hende, du møder når du besøger klinikken, når du ringer eller sender en mail. Hun vil kunne hjælpe dig med eventuelle spørgsmål.
Hanne har styr på kalenderen, hvis du ønsker at træffe eller ændre aftaler. Ønsker du at booke tid til konsultation, undervisning, undersøgelse, supervision eller legeterapi er du meget velkommen til at henvende dig til hende for yderligere informationer.

Cand. Psych Line Vagner Ankersø varetager siden 2018 psykologiske undersøgelsesopgaver, behandling af unge og voksne samt legeterapi med børn. Hertil kommer rådgivning og supervision i forhold til barnets primære voksne samt samarbejde med barnets øvrige netværk. Lines teoretiske og praktiske referenceramme er ligeledes den psykodynamiske, relationelle og klientcentrerede tilgang.


Legeterapi


Alle klinikkens tre psykologer har gennemgået den 2-årige Specialiseringsuddannelse i psykodynamisk legeterapi og psykoterapi  med børn og unge.


Institut for Legeterapi


Jytte Mielcke har siden 2000 drevet psykologpraksis på samme adresse og varetager en lang række specialfunktioner indenfor den kliniske psykologi. I alle årene har Jytte Mielcke undervist postgraduat i Danmark og i udlandet. Denne aktivitet er gennem årene vokset i omfang, og i 2017 har Jytte Mielcke grundlagt "Institut for Legeterapi" med varierede undervisningstilbud.


Grundkurser i Legeterapi :


 • Modul I, 27. og 28. januar 2020
 • Modul II a 9. og 10. marts 2020
 • Modul III 14. og 15. september 2020
 • Modul IV: 23. og 24. november 2020


For yderligere information omkring kurserne, tryk  herPsykologpraksis Mielcke & Kongsgaard

Kontakt os endeligt.


Kontoret er åbent

Mandag – torsdag 08.00 – 15.30.


Psykologpraksis Mielcke & Kongsgaard,

Den Røde Plads 10,2 ,

7500 Holstebro


psykologpraksis@mielckeogkongsgaard.dk


+45 96 10 72 32