Hjem

Lisbeth Kongsgaard

Klinisk psykolog, Cand. psych. aut. 

Jytte Mielcke

Klinisk psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi & børnepsykologi


Klinikfællesskab


Fra 1. januar 2020 er Lisbeth Kongsgaard blevet tildelt ydernummer og har indgået selvstændig overenskomst med Sygesikringen. Samtidig er Lisbeth Kongsgaard indtrådt i klinikfællesskab med Jytte Mielcke. Begge psykologer tilbyder således behandling til klienter med henvisning fra egen læge. 


Alle klinikkens psykologer har gennemgået den 2-årige Specialiseringsuddannelse i psykodynamisk legeterapi og psykoterapi  med børn og unge. 


Klinikken tilbyder:


 • Individuel terapi til børn, unge og voksne
 • Par- og familieterapi
 • Legeterapi
 • Voksen-barn legeterapi/Filial terapi
 • Supervision individuelt og i gruppe
 • Børnepsykologiske undersøgelser
 • Tilknytningsundersøgelser
 • Undervisning i legeterapi
 • Foredrag og kurser

Psykodynamisk terapi og

Legeterapi


I psykodynamisk terapi er det mellemmenneskelige møde og den terapeutiske relation det centrale omdrejningspunkt for psykisk forandring. I mødet med terapeuten åbnes mulighed for at opnå indsigt i og bearbejde bevidst og ubevidst psykisk materiale. I psykoterapien sætter vi først og fremmest fokus på at "finde og forstå" det enkelte menneske - ikke at "forme og forandre."


Legeterapi er en kommunikationsproces, hvori der foregår et intensivt samspil mellem barn og terapeut. Kommunikationen finder sted gennem leg på såvel symbolsk, sprogligt, kropsligt og motorisk plan. I legeterapien præsenterer barnet i sin omgang med legetøjet det, der har gjort mest indtryk på dem på et bevidst og ubevidst plan. Barnet kan her give udtryk for de følelsesmæssige konflikter, som det bærer på og som bremser dets personligheds- og sociale udvikling. I legeterapien udvikler barnet sig og lærer at mestre og arbejde med det, der er lystbetonet samt det, der er svært, ubegribeligt og konfliktfyldt. Legeterapi handler ikke primært om behovstilfredsstillelse, men om at hjælpe barnet til at opnå større indsigt i sig selv og deres omverden, herunder de eksisterende muligheder og begrænsninger. Herved støttes barnet samtidig i at udvikle mere hensigtsmæssige reaktions- og mestringsstrategier. 

Institut for Legeterapi


Jytte Mielcke har siden 2000 drevet psykologpraksis på samme adresse og varetager en lang række specialfunktioner indenfor den kliniske psykologi. I alle årene har Jytte Mielcke undervist postgraduat i Danmark og i udlandet. Denne aktivitet er gennem årene vokset i omfang, og i 2017 har Jytte Mielcke grundlagt "Institut for Legeterapi" med varierede undervisningstilbud.

Grundkurser i Legeterapi 2021:


 • Modul I: 25. og 26. januar 2021
 • Modul II: 8. og 9. marts 2021
 • Modul III: 13. og 14. september 2021
 • Modul IV: 22. og 23. november 2021


For yderligere information omkring kurserne, tryk  her